Images de page
PDF
ePub

GESCHIEDENIS

VAN

ANTWERPEN.

Eigendom van de Rederykkamer DE OLYFTAK.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][ocr errors][subsumed][subsumed][subsumed][merged small][merged small][merged small]
« PrécédentContinuer »